Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Kultury w Żegocinie Ośrodek Kultury w Żegocinie

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin

Utworzono dnia 08.02.2019
Czcionka:

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin". 

ZAŁĄCZNIKI:

Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ

Utworzono dnia 08.02.2019, 14:55

Zgłoszenie robót budowlanych

Utworzono dnia 08.02.2019, 14:55

Przedmiar robót, kosztorys ofertowy i kosztorys w wersji ath

Utworzono dnia 08.02.2019, 14:54

Oświadczenie - wykluczenie

Utworzono dnia 08.02.2019, 14:54

Oświadczenie - warunki udziału

Utworzono dnia 08.02.2019, 14:54

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Utworzono dnia 08.02.2019, 14:54

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 08.02.2019, 14:54

Dokumentacja projektowa

Utworzono dnia 08.02.2019, 14:53