Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Kultury w Żegocinie Ośrodek Kultury w Żegocinie

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin

Utworzono dnia 28.01.2019
Czcionka:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin".

Termin składania ofert do dn. 12.02.2019 r. godz. 12:00. w Urzędzie Gminy Czermin, 63-304 Czermin 47.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:10

Załącznik nr 10 - STWiOR

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:09

Załącznik nr 9 dok. projektowa

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:09

Załącznik Nr 8 - Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:08

Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:08

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:08

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:07

Załącznik Nr 4 - Informacja o podwykonawcach

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:07

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - wykluczenie

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:06

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie - warunki udziału

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:06

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:06

SIWZ

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:05

Ogłoszenie nr 507478-N-2019

Utworzono dnia 28.01.2019, 13:05